Gebruiksvoorwaarden

LET OP: DEZE SITE BEVINDT ZICH IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN AMERIKAANSE WETGEVING IS VAN TOEPASSING

ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN DOOR GEBRUIK
Door gebruik te maken van deze site geeft u aan akkoord te gaan met alle voorwaarden en berichten hierop of waarnaar hierin verwezen wordt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden (”voorwaarden”) verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site. De BowFlex Inc.-familie van websites (corporate.bowflex.com, nautilus.com, bowflex.com, schwinnfitness.com, modmov.com, nautilusInternational.com, global.bowflex.com, global.nautilus.com, global.modmov.com, global.schwinnfitness.com ) (”Sites”) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen en uw voortdurende gebruik van deze website geldt als overeenkomst met zulke aanpassingen. Controleer deze voorwaarden regelmatig op aanpassingen.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
Alle rechten, benamingen en belangen op deze website en alle content hierop is het exclusieve eigendom van BowFlex Inc., behalve wanneer anderszins vermeld. Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. BowFlex Inc. geeft u beperkte toestemming voor de toegang tot en het persoonlijk gebruik van deze site. U mag alleen informatie of een deel van deze website printen, kopiëren en downloaden voor persoonlijk gebruik. Deze toestemming is niet van toepassing op wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud hiervan; alle vormen van verzamelen en gebruiken van producten, omschrijvingen of prijzen; iedere afleiding van gebruik van deze site of de inhoud hiervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor een andere verkoper; of ander gebruik van datamining, robots of gelijkwaardige dataverzameling en extraction tools zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van BowFlex Inc. U mag geen informatie, software, producten of services van deze website aanpassen, kopiëren, distribueren, versturen, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, autoriseren, zaken hiervan afleiden, overdragen of anderszins gebruiken voor commerciële of publieke doeleinden als geheel of gedeeltelijk, behalve voor de doeleinden zoals uitdrukkelijk omschreven hierin, zonder schriftelijke goedkeuring van BowFlex Inc. U mag geen meta tags of andere ”verborgen tekst” gebruiken om de naam of handelsmerken van BowFlex Inc. te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van BowFlex Inc. Ieder ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of goedkeuring van BowFlex Inc. U heeft een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink(s) te creëren naar de homepage(s) van de sites op voorwaarde dat de link niet BowFlex Inc., zijn dochterondernemingen of hun producten of services op een valse, misleidende, denigreren of anderszins beledigende manier verbeeldt.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website en of enige BowFlex Inc. systemen, inclusief maar niet beperkt tot, ongeautoriseerde toegang tot BowFlex Inc. systemen, misbruik van wachtwoorden of misbruik van enige andere informatie, is strikt verboden. U mag deze website op geen manier gebruiken die BowFlex Inc. sites of services kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hieraan afbreuk kan doen of van invloed is op het gebruik en plezier van de site door een derde partij van BowFlex Inc. sites of services. U mag geen poging doen om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot BowFlex Inc. sites of services, computersystemen of netwerken verbonden met BowFlex Inc. sites of service door middel van hacking, wachtwoordonderschepping of andere manieren. U gaat ermee akkoord dat u geen activiteiten onderneemt met betrekking tot deze website die strijdig zijn met de toepasselijk wet- of regelgeving.

BowFlex Inc. behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, zonder enige verplichtingen en zonder enig bericht vooraf, om de informatie, materialen en omschrijvingen op deze website te wijzigen, verbeteren of corrigeren en om toegang tot deze website op te schorten en/of weigeren voor gepland of ongepland onderhoud, upgrades, verbeteringen of correcties. De informatie en materialen op deze website kunnen typefouten of onjuistheden bevatten. Alle gedateerde informatie wordt alleen gepubliceerd als vanaf-datum en BowFlex Inc. onderneemt geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid om zulke informatie bij te werken of aan te passen. BowFlex Inc. kan ieder product of service zoals beschreven of aangeboden op deze website op ieder gewenst moment stopzetten of wijzigen.

DISCLAIMER VOOR GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en services op deze website worden geleverd op basis van de huidige status en beschikbaarheid. BowFlex Inc. garandeert niet de informatie of services zoals hierin aangeboden of uw gebruik van deze website in het algemeen, ofwel uitdrukkelijk of impliciet, voor een bepaald doeleinde en wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot, garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde doelstelling, af. BowFlex Inc. is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit onderschepping door derde partijen of enige informatie of services die beschikbaar worden gemaakt aan u via deze website. Ondanks dat de u geleverde informatie op deze website wordt verkregen of samengesteld uit bronnen die wij als betrouwbaar achten, kan en zal BowFlex Inc. niet de accuratesse, geldigheid, actualiteit of volledigheid garanderen van enige informatie of gegevens die beschikbaar worden gesteld aan u voor een bepaald doeleinde. Noch BowFlex Inc., noch een van zijn dochterondernemingen, directeuren, functionarissen of medewerkers, noch enige derde verkopende partij, is aansprakelijk voor of heeft de verantwoordelijkheid in enige vorm voor enig verlies of schade die u kunt oplopen in het geval van storing of onderbreking van deze website, of als gevolg van de handeling of verzuim van een andere partij die betrokken is bij het maken van deze website, de gegevens hierop of de producten of services die worden aangeboden op deze website, of enige andere oorzaak met betrekking tot uw toegang tot, onmogelijkheid tot toegang of gebruik van de website of deze materialen, ongeacht of de omstandigheden die aanleiding geven tot zulke oorzaak onder de controle van BowFlex Inc. of enige andere leverancier van software of services, vallen. In geen geval zal BowFlex Inc. of enige van deze partijen aansprakelijk zijn, of in contract of onrecht, voor enige directe, speciale, indirecte, strafrechtelijke, gevolg- of incidentele schade, advocaatkosten of andere schade van welke soort dan ook zelfs als BowFlex Inc. of enige andere partij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, het verzenden van virussen welke de apparatuur van de gebruiker kunnen beïnvloeden, storing aan mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon of andere verbindingsproblemen (bijv. u heeft geen toegang tot uw internetserviceprovider), ongeautoriseerde toegang, diefstal, operatorfouten, stakingen of andere arbeidsproblemen of enige force majeure. BowFlex Inc. kan en zal niet de constante, ononderbroken en veilige toegang tot de website garanderen.

COPYRIGHT
Alle content op deze site, zoals tekst, graphics, logo’s, knoppen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, dataverzamelingen en software, is het eigendom van BowFlex Inc. of de leveranciers van de content en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. De samenstelling van alle content op deze site is het exclusieve eigendom van BowFlex Inc. en beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. Alle software die wordt gebruikt op deze site is het eigendom van BowFlex Inc. of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten.

HANDELSMERKEN
Nautilus, BowFlex, Mobia, TreadClimber, SelectTech, Universal, het BowFlex-logo, het TreadClimber-logo, de Nautilus-werveling, de Nautilus-schelp, het BowFlex TreadClimber-logo, BowFlex SelectTech, het Universal-logo en andere handelsmerken en servicemerken waarnaar hierin wordt verwezen zijn ofwel geregistreerde handelsmerken en servicemerken ofwel handelsmerken en servicemerken van BowFlex Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Schwinn en het Schwinn kwaliteitszegel zijn geregistreerde handelsmerken.

De namen van andere bedrijven en merktekens gebruikt op producten of services van derde partijen hierin vermeld kunnen geregistreerde handelsmerken of servicemerken of handelsmerken of servicemerken van hun respectievelijke bedrijven en/of eigenaren zijn.

Het is verboden gebruik te maken van deze merktekens voor welk doeleinde dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik als metatags op andere pagina’s of sites op internet zonder de schriftelijke toestemming van BowFlex Inc. of zulke derde partij die eigenaar is van de merktekens.

Als u informatie of software kopieert of downloadt van deze website, gaat u ermee akkoord dat u geen copyright of andere berichten of legenda’s met zulke informatie verwijdert of verbergt.

LINKS
Deze website bevat links naar websites van derde partijen. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden. De opname van een link is geen en betekent geen aansluiting, sponsorschap, onderschrijving, goedkeuring, onderzoek, verificatie of controle door BowFlex Inc. van enige informatie op de website van een derde partij. In geen geval is BowFlex Inc. verantwoordelijk voor de informatie op deze site of uw gebruik of onmogelijkheid om zo’n site te gebruiken. U moet er rekening mee houden dat de voorwaarden van zo’n site en het privacybeleid van de site kan verschillen van die die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

COOKIES EN CLEAR GIFS
We ontvangen en slaan bepaalde soorten informatie op wanneer u interactie heeft met ons. We gebruiken bijvoorbeeld, net als veel websites, “cookies” en “clear gifs” om bepaalde vormen van informatie te verkrijgen wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot een van onze sites, of wanneer u de kans krijgt om vragenlijsten in te vullen, deel te nemen aan sweepstakes of andere acties, of een nieuwsbrief of andere e-mail waar u om verzocht heeft opent of hierop reageert.

In het kort zijn “cookies” kleine bestandjes die we versturen naar de harde schijf van uw computer of het geheugen van uw webbrowser om onze systemen in staat te stellen uw browser te herkennen en u gemak en andere functies aan te bieden, zoals het herkennen van u als bestaande klant of eerdere bezoeker van onze site. “Clear gifs” zijn piepkleine graphics met een unieke identifier, met eenzelfde soort functie als cookies, en deze kunnen worden gebruikt om online bewegingen van webgebruikers te volgen of ons te laten weten of u een e-mail heeft geopend die wij u hebben toegestuurd.

Voorbeelden van de informatie die we verzamelen en analyseren op deze manier zijn o.a. het Internet protocol (IP) adres dat gebruikt is om uw computer te verbinden op het internet; computer- en verbindingsinformatie zoals browsertype en -versie, besturingssysteem en platform; uw gedrag op onze website en gerelateerde services, inclusief de producten die u bekijkt of waar u naar zoekt, maar ook de URL van waar u komt en waar u naar toe gaat (ongeacht of deze URL op onze site is of niet). De cookies en clear gifs die we gebruiken bevatten geen en zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare gegevens over u.

Het staat u altijd vrij onze cookies te weigeren als uw browser dit toestaat, echter in dat geval is het mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan onze vragenlijsten of acties, u geen producten kunt kopen of uw voordeel kunt doen met bepaalde nuttige functies op onze site.

RISICO OP VERLIES
Alle bij BowFlex Inc. gekochte items zijn overeenkomstig een verzendingscontract. Dit betekent dat het risico op verlies en titel van zulke items overgaat op u op het moment van onze levering aan de transporteur.

PRODUCTOMSCHRIJVINGEN
BowFlex Inc. en zijn dochterondernemingen proberen zo accuraat mogelijk te zijn. BowFlex Inc. garandeert echter niet dat de productomschrijvingen of andere content van deze site accuraat, compleet, betrouwbaar, actueel of zonder fouten is. Als een product dat wordt aangeboden door BowFlex Inc. niet volgens omschrijving is, is uw enige oplossing het ongebruikt te retourneren.

PRIJZEN
Behalve wanneer anderszins aangegeven vertegenwoordigt de prijs zoals weergegeven voor producten op onze website de verkoopprijs zoals weergegeven op het product, voorgesteld door de producent of leverancier, of een schatting in overeenstemming met standaard branchepraktijken. De prijs is een vergelijkende prijsschatting en kan wel of niet de geldende prijs weergeven in ieder gebied op een bepaalde dag. Voor bepaalde items die worden aangeboden als een set kan de prijs een “open-stock” prijs zijn, wat betekent dat het totaal van de geschatte of voorstelde verkoopprijs van de producent voor elk van de items is opgenomen in de set. Ondanks onze beste inspanningen kan een klein aantal van de items in onze catalogus andere prijzen hebben. Als we een foute prijs ontdekken, zullen wij een van de onderstaande activiteiten ondernemen:

  • Als de juiste prijs van het item lager is dan de door ons vermelde prijs, zullen wij het lagere bedrag in rekening brengen en u het item toesturen.
  • Als de juiste prijs van het item hoger is dan de door ons vermelde prijs, zullen wij, naar ons eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voor het verzenden of uw bestelling annuleren en u informeren over de annulering.

BETALINGSVOORWAARDEN
U kunt bepaalde producten of services kopen op de site. Door het bestellen van een product via de site of anderszins gaat u akkoord met de enige goede, accurate, huidige en complete informatie. U verklaart hiermee dat de e-mailaccount die u aan BowFlex Inc. heeft aangeleverd op uw naam staat. U gaat ermee akkoord dat het plaatsen van een elektronische bestelling op de site voldoende is om te voldoen aan enige toepasselijke verordening voor fraude en dat er geen verdere schriftelijke bevestiging vereist is. Nautilus heeft het recht u de toegang tot en het gebruik van de site te ontzeggen als het redelijke gronden heeft om te geloven dat u valse, inaccurate, niet huidige of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Op het moment dat u uw bestelling plaatst, heeft u een aanbod ontvangen en gaat u akkoord met de aankoop van het product of service tegen een prijs die niet geldt voor andere klanten. Uw kosten (inclusief toepasselijke omzetbelasting) is het bedrag waarmee u akkoord gaat te betalen op het moment van aankoop.

Om voor korting in aanmerking te komen, moet u een couponcode invoeren voorafgaand aan het afronden van uw bestelling. Er kunnen bepaalde producten of betalingsopties zijn die hiervoor niet in aanmerking komen. Regels en beperkingen worden op het moment dat de korting wordt aangeboden, bekend gemaakt. Door gebruikmaking van de korting gaat u akkoord met de regels en beperkingen die betrekking hebben op de aanbieding. Voor vragen omtrent aanbiedingen, inclusief regels en beperkingen, kunt u contact opnemen met BowFlex Inc. op 800-294-9702.

Houd er rekening mee dat dit beleid alleen van toepassing is op producten die worden verkocht en verstuurd door BowFlex Inc.

INTERNATIONAAL GEBRUIK
De site wordt beheerd en geëxploiteerd door BowFlex Inc. vanuit het hoofdkantoor in Vancouver, Washington, Verenigde Staten van Amerika. Als u deze site bezoekt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving van uw jurisdictie. BowFlex Inc. verklaart niet dat materiaal op deze site toepasselijk of beschikbaar is voor gebruik in locaties buiten de Verenigde Staten en openen hiervan vanuit gebieden waar de content illegaal is, is verboden. Degene die ervoor kiest deze site te bezoeken vanaf een andere locatie doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
BOWFLEX INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE EN ADVOCAATKOSTEN (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING SCHADE VOOR WINSTVERLIES, ZAKELIJKE ONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIEN UIT DIT PRIVACYBELEID OF UW GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TOT DE SITE OF ENIGE CONTENT DIE WORDT AANGEBODEN OP DE SITE OF WORDT GEDOWNLOAD VANAF DE SITE OF ENIGE VERTRAGING IN GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SITE OF CONTENT DIE WORDT AANGEBODEN OP DE SITE OF ENIGE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT FOUTEN, WEGLATINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE CONTENT DIE WORDT AANGEODEN OP DE SITE OF VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP DE SITE, BINNEN DE GRENZEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS BOWFLEX INC. OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. ZONDER AFSTAND TE DOEN VAN DE EXCLUSIEVE VOORWAARDE VOOR HET GELDEND RECHT ZOALS HIERIN BESCHREVEN, KEUREN BEPAALDE STATEN DE UITZONDERING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET GOED, DAAROM KAN HET ZIJN DAT DE BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS OP U. IN ZULKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOWFLEX INC. BEPERKT VOOR ZOVEL DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERBOVEN VERMELD IS VAN TOEPASSING OP IEDERE VORM VAN ACTIE, ONGEACHT VOLGENS CONTRACT, GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NALATIGHEID OF ANDER ONRECHT EN BLIJVEN GELDEN VOOR IEDERE BREUK VAN DE VOORWAARDEN OF ENIG ANDERE OVEREENKOMST OF DE TEKORTKOMING VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN DE VOORWAARDEN OF EEN OVEREENKOMST OF ENIGE EXCLUSIEVE OPLOSSING.

IN GEEN GEVAL OVERSCHRIJDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOWFLEX INC. HET BEDRAG VAN $ 50,00.

JURISDICTIE
Deze voorwaarden, naast het privacybeleid voor deze site, en ieder geschil dat kan ontstaan tussen u en BowFlex Inc. wordt geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Washington, V.S., zonder inachtneming van het conflicteren van wetgeving. U geeft uw goedkeuring voor de exclusieve jurisdictie en samenkomst in de rechtbank van Clark County, Washington, V.S. voor alle kwesties die voortvloeien uit of betrekking hebben op het privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en/of de site.

Behalve wanneer anderszins hierin vermeld, gelden deze voorwaarden en het privacybeleid van de site als geschreven overeenkomsten tussen u en BowFlex Inc. met betrekking tot deze site en overstijgen deze alle eerdere of gelijktijdige communicaties en voorstellen (ongeacht mondeling, geschreven of elektronisch) tussen u en Nautilus, inc. met betrekking tot deze site. Een geprinte versie en alle elektronische berichten met betrekking tot hetzelfde, zijn toelaatbaar in een juridische of administratieve procedure in dezelfde mate en is onderhevig aan dezelfde beperkingen, als ieder ander contract, document of bestand van oorsprong in geprinte vorm.

Als een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zal dat onderdeel worden opgevat op een manier die consistent is met de toepasselijke wetgeving de originele bedoelingen van de partijen, zo nauwkeurig mogelijk, weer te geven en de overgebleven delen blijven onverminderd van kracht.

Als u ervoor kiest om de sites van BowFlex Inc. te bezoeken, zijn uw bezoek en mogelijk kwesties over privacy onderhevig aan deze voorwaarden en ons privacybeleid, inclusief beperkingen over schades, arbitrage van kwesties, en toepassing van de wet van de staat Washington. Als u zorgen heeft over privacy bij BowFlex Inc., kunt u contact opnemen met ons met een duidelijke omschrijving en wij zullen proberen dit op te lossen.

BowFlex Inc.
T.a.v. Juridische afdeling
17750 SE 6th Way
Vancouver, WA 98683

Gebruiksvoorwaarden zijn als laatste op 25 februari 2010 aangepast.